Powrót do poprzedniej strony

Polityka Prywatności

1. Administrator danych

Administratorem danych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, jest jest Q8media Sp. z o.o., ul. J.U. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, NIP: 8513279017, REGON: 522848246, KRS: 0000987654 (dalej: "Q8media").

2. Cel Polityki Prywatności

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Q8media małgorzata Igiel w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.q8media.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych

I. Formularz kontaktowy

Q8media może gromadzić dane Użytkowników kontaktujących się z Q8media za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.q8media.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia Q8media kontaktu z Użytkownikami. Udostępniany przez Q8media formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z działalnością Q8media.

II. Dane gromadzone przez stronę WWW

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Q8media, Q8media jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe. Takie dane mogą obejmować przykładowo adres IP. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej.

III. Akcje promocyjne

Okazjonalnie w Q8media organizowane są akcje promocyjne i reklamowe. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach są przetwarzane przez Q8media zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach i reklamach, w taki sam sposób w jaki przystąpił do konkursu lub akcji.

4. Wykorzystanie zgromadzonych danych

I. Q8media przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

II. Q8media jest uprawniona do przechowywania zgormadzonych i śledzonych na stronie internetowej danych wyłącznie w zakresie powyżej określonych celów biznesowych.

5. Metody kontroli po stronie Użytkownika

I. Użytkownik Q8media na mocy RODO ma prawo skorzystać z następujących praw:

II. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych

Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych może zostać cofnięta przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.q8media.pl lub poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.

III. Wyłączenie lub blokada plików „cookies”

Przeglądarki internetowe udostępniają możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

6. Bezpieczeństwo

Dane zbierane przez Q8media są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

7. Zmiana postanowień

W razie konieczności Q8media może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności Q8media poinformuje Użytkowników.

Sposoby kontaktu

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.q8media.pl lub pisząc na adres: kontakt@q8media.pl

Powrót do poprzedniej strony